Trajtimi

Grafitë dentare të çdo vizite janë dokumente tepër të vlefshme që drejtojnë vendimmarrjen dhe e bëjnë diagnozën e mjekut të vlefshme. Sigurimi i këtyre dokumenteve të bashkëngjitur krahas vizitës përkatëse siguron një diagnozë më të hollësishme. Ndërsa ndihmon si dentistët

Gjatë një vizite dentare mjekët mbledhin informacion të rëndësishëm në lidhje me aspekte të ndryshme të vizitës aktuale. Informacioni i mbledhur në mënyrë verbale është në të shumtën e rasteve shumë i vlefshëm për shëndetin ose vizitën e pacientit aktual

Kartela dentare është e domosdoshëm kur bëhet fjalë për të ndjekur progresin e një pacienti. Historia e hollësishme e të dhënave të pacientit  ndihmon çdo dentist të mbajë të dhëna të kujdesit dentar të pacientit duke ndihmuar ekipin tuaj të