Oxydent

Kartela

Kartela dentare është e domosdoshëm kur bëhet fjalë për të ndjekur progresin e një pacienti. Historia e hollësishme e të dhënave të pacientit  ndihmon çdo dentist të mbajë të dhëna të kujdesit dentar të pacientit duke ndihmuar ekipin tuaj të marrë vendime të rëndësishme për shëndetin oral të pacientëve.

Programi ynë praktik i menaxhimit në internet e bën shumë të lehtë ndjekjen e shëndetit të dhëmbëve të pacientit tuaj, duke siguruar çdo mjet të nevojshëm për ju dhe ekipin tuaj për t’u informuar rreth gjendjes së pacientit tuaj në mënyrë efektive, duke kursyer burime të cilat mund të shfrytëzohen në mënyra të tjera më të vlefshme për klinikën tuaj.