January 2022

Megjithëse shumë klinika aktualisht u dërgojnë email ose njoftime pacientëve përmes aplikacioneve, shkalla e shikimit të këtyre njoftimeve ose postës elektronike është shumë e ulët. Në fakt, forma më e shikuar e njoftimit është akoma një mesazh me tekst. ToIP

Për çdo klinikë dentare një çështje e rëndësishme është shkalla e pacientëve që kanë rezervuar dhe kanë ardhur në klinikë faktikisht. Pacientët ndonjëherë harrojnë dhe nuk shfaqen në takim. Ky është një faktor dëmtues për çdo mjek dhe shfaq pengesa

Proçesi manual i rezervimit të takimeve është i ngadaltë, i çrregullt dhe joefektiv për ekipe të mëdha. Ky proçes kërkon një sasi të madhe burimesh dhe shpesh, për shkak të natyrës së tij, e bën të pamundur anulimin e rezervimit

Grafitë dentare të çdo vizite janë dokumente tepër të vlefshme që drejtojnë vendimmarrjen dhe e bëjnë diagnozën e mjekut të vlefshme. Sigurimi i këtyre dokumenteve të bashkëngjitur krahas vizitës përkatëse siguron një diagnozë më të hollësishme. Ndërsa ndihmon si dentistët

Gjatë një vizite dentare mjekët mbledhin informacion të rëndësishëm në lidhje me aspekte të ndryshme të vizitës aktuale. Informacioni i mbledhur në mënyrë verbale është në të shumtën e rasteve shumë i vlefshëm për shëndetin ose vizitën e pacientit aktual

Kartela dentare është e domosdoshëm kur bëhet fjalë për të ndjekur progresin e një pacienti. Historia e hollësishme e të dhënave të pacientit  ndihmon çdo dentist të mbajë të dhëna të kujdesit dentar të pacientit duke ndihmuar ekipin tuaj të

Statistikat janë thelbësore për çdo punonjës të përfshirë në klinikën tuaj. Si menaxher duhet të jeni të sigurt për vendimet e biznesit tuaj dhe si dentist duhet të siguroheni që po punoni në mënyrë efektive dhe po ruani një marrëdhënie

Kalendari ose axhenda e klinikës juaj është mjeti më i përdorur në një ditë pune.  Të paturit e një programi pune të planifikuar i mundëson klinikës që të organizojë dhe mirëmbajë takimet/oraret në mënyrë efektive dhe ndihmon recepsionin që të marrë