Menaxhimi

Statistikat janë thelbësore për çdo punonjës të përfshirë në klinikën tuaj. Si menaxher duhet të jeni të sigurt për vendimet e biznesit tuaj dhe si dentist duhet të siguroheni që po punoni në mënyrë efektive dhe po ruani një marrëdhënie

Kalendari ose axhenda e klinikës juaj është mjeti më i përdorur në një ditë pune.  Të paturit e një programi pune të planifikuar i mundëson klinikës që të organizojë dhe mirëmbajë takimet/oraret në mënyrë efektive dhe ndihmon recepsionin që të marrë

Marrëdhënia korrekte dhe profesionale me klientin është një punë me kohë të plotë dhe ofrimi i shërbimit të faturave është shumë i rëndësishëm për të ruajtur një marrëdhënie të kënaqshme me klientët. Duke siguruar fatura ju mundësoni që pacienti të

Stomatologët, higjienistët dhe mjekët janë pasuritë më të vlefshme që ka klinika juaj. Mbajtja e një marrëdhënie të shëndetshme midis tyre dhe ndërtimi i një ekipi është një vlerë e rëndësishme për klinikën tuaj. Ekipi mund të përcaktojë suksesin dhe