Oxydent

Pagesat dhe Faturat

Marrëdhënia korrekte dhe profesionale me klientin është një punë me kohë të plotë dhe ofrimi i shërbimit të faturave është shumë i rëndësishëm për të ruajtur një marrëdhënie të kënaqshme me klientët. Duke siguruar fatura ju mundësoni që pacienti të paguajë më vonë sesa shërbimi i ofruar, duke ia bërë jetën më të lehtë.

Faturat gjithashtu ofrojnë përfitime ligjore pasi është një dokument ligjor dhe i detyrueshëm.

Përfaqësimi statistikor, përkujtesat, ofertat me ulje dhe shumë funksionalitete të tjera shtesë vijnë të paketuara në zgjidhjen tonë të thjeshtë që çon përvojën e klientit të klinikës tuaj në më të mirën e saj.