Oxydent

Llogaritë dhe Rolet

Stomatologët, higjienistët dhe mjekët janë pasuritë më të vlefshme që ka klinika juaj. Mbajtja e një marrëdhënie të shëndetshme midis tyre dhe ndërtimi i një ekipi është një vlerë e rëndësishme për klinikën tuaj. Ekipi mund të përcaktojë suksesin dhe potencialin e përgjithshëm të një praktike. Menaxhimi efektiv i ekipit është një përpjekje e madhe që në fund të fundit paguan investimet e saj.

Sistemi ynë i llogarisë dhe rolit siguron që ju të keni një ekip të mirë-organizuar dhe në rrugën e duhur, me përpjekje minimale.