Oxydent

Statistikat

Statistikat janë thelbësore për çdo punonjës të përfshirë në klinikën tuaj. Si menaxher duhet të jeni të sigurt për vendimet e biznesit tuaj dhe si dentist duhet të siguroheni që po punoni në mënyrë efektive dhe po ruani një marrëdhënie të shkëlqyeshme me pacientët tuaj.

 

Shumë klinika po përpiqen të mbajnë një formë të përfaqësimit statistikor të të dhënave të tyre, por një sasi e madhe burimesh nevojiten për të vendosur këto të dhëna, për të pasur të dhëna statistikore të sakta dhe të vlefshme.

Me zgjidhjen tonë të automatizuar, praktika juaj është në gjendje të gjenerojë statistika të hollësishme të vlefshme për aspekte të ndryshme të saj, duke siguruar praktikën tuaj me një avantazh të madh konkurrues në treg.