Oxydent

Dokumentat dhe Formularët

Organizimi i një ekipi të informuar dhe të azhornuar është thelbësore që praktika juaj të funksionojë në mënyrë efikase. Ngarkimi i dokumenteve dhe formularëve të ndryshëm për praktikën dhe klientët tuaj ndihmon në sigurimin e plotësimit të standardeve të duhura sa herë që një pacient ndërvepron me praktikën tuaj.

Automatizimi sa më shumë që të jetë e mundur ndihmon në ruajtjen e efikasitetit brenda ekipit tuaj dhe ndërton besimin tek pacientët tuaj.
Mbani dokumentet tuaja të sigurta dhe të arritshme lehtësisht në internet me aftësitë tona të automatizimit, duke i ofruar klinikës tuaj dhe ekipit tuaj një avantazh të madh në dixhitalizim.