Komunikimi

Megjithëse shumë klinika aktualisht u dërgojnë email ose njoftime pacientëve përmes aplikacioneve, shkalla e shikimit të këtyre njoftimeve ose postës elektronike është shumë e ulët. Në fakt, forma më e shikuar e njoftimit është akoma një mesazh me tekst. ToIP

Për çdo klinikë dentare një çështje e rëndësishme është shkalla e pacientëve që kanë rezervuar dhe kanë ardhur në klinikë faktikisht. Pacientët ndonjëherë harrojnë dhe nuk shfaqen në takim. Ky është një faktor dëmtues për çdo mjek dhe shfaq pengesa

Proçesi manual i rezervimit të takimeve është i ngadaltë, i çrregullt dhe joefektiv për ekipe të mëdha. Ky proçes kërkon një sasi të madhe burimesh dhe shpesh, për shkak të natyrës së tij, e bën të pamundur anulimin e rezervimit