Oxydent

ToIP

Megjithëse shumë klinika aktualisht u dërgojnë email ose njoftime pacientëve përmes aplikacioneve, shkalla e shikimit të këtyre njoftimeve ose postës elektronike është shumë e ulët. Në fakt, forma më e shikuar e njoftimit është akoma një mesazh me tekst. ToIP është një shërbim online i ofruar nga ofruesi i shërbimeve të telefonisë për të dërguar mesazhe me tekst përmes IP. Përdorimi i një shërbimi të tillë për të dërguar njoftime, verifikime ose lloje të tjera mesazhesh kërkon shumë burime, burime të cilat nuk janë të disponueshme dhe të përballueshme për çdo praktikë.

Softueri O2Dent siguron një shërbim ToIP brenda platformës së tij për të komunikuar në mënyrë efektive me pacientët, për të dërguar përkujtesa, oferta/ulje, shënime, duke mbajtur kështu një marrëdhënie më të shëndetshme dentist-pacient.