Oxydent

Kujtesat

Për çdo klinikë dentare një çështje e rëndësishme është shkalla e pacientëve që kanë rezervuar dhe kanë ardhur në klinikë faktikisht. Pacientët ndonjëherë harrojnë dhe nuk shfaqen në takim. Ky është një faktor dëmtues për çdo mjek dhe shfaq pengesa në axhendë dhe biznes.

Për ta bërë klinikën tuaj një sukses ju duhet të siguroheni që më shumë pacientë të paraqiten në klinikë për takimet e paracaktuara. Kjo në fund të fundit kërkon një proçes rikujtues automatik.

Menaxhimi manual i proçesit të rikujtimit të pacientit nuk është efikas për shumicën e praktikave pasi kërkon burime dhe angazhime të mëdha.
Sistemi ynë i lehtë dhe i shpejtë në internet për të kujtuar pacientin tuaj përmes kanaleve të ndryshme ofron mjetin e nevojshëm për praktikën tuaj për të komunikuar me pacientët.