Oxydent

Portali i Pacientit

Megjithëse shumë klinika dentare mbajnë një regjistër të detajuar të çdo vizite, shumica e tyre nuk kanë një sistem të pacientit në internet për të siguruar këto detaje të shërbimit. Kurdoherë që pacientët duan të rishikojnë të dhënat e tyre dhe të kenë një kopje dixhitale ose të shtypur të vizitave të tyre, ata duhet të kontaktojnë klinikën e tyre dentare dhe ta marrin atë përmes tyre.

Ky është një proçes që kërkon kohë si për klinikën ashtu edhe për pacientin.

Sigurojini pacientëve tuaj të vyer portalin e tyre nga ku mund të marrin në çdo moment të dhëna rreth historikut të tyre të hollësishme të trajtimit dentar.
Mbani klientët të kënaqur duke dërguar zbritje dhe oferta të tjera përmes njoftimit të portalit të automatizuar, kujtojini ato për takimet e tyre dhe shumë më tepër, duke ulur shpenzimet dhe rritur në mënyrë të ndjeshme fitimet në klinikën tuaj.