Oxydent

Kalendari

Kalendari ose axhenda e klinikës juaj është mjeti më i përdorur në një ditë pune. 

Të paturit e një programi pune të planifikuar i mundëson klinikës që të organizojë dhe mirëmbajë takimet/oraret në mënyrë efektive dhe ndihmon recepsionin që të marrë vendimet më të mira duke rezervuar në mënyrë kompakte oraret e planifikuara të punës tuaj. 

Mirëmbajtja e axhendës së mjekut dhe klinikës konsumon shumë kohë dhe burime njerëzore.

O2Dent ofron një kalendar të pastër, me ndërfaqe të lehtë përdorimi, duke treguar çdo takim dhe / ose vizitë dhe duke e mbajtur stafin tuaj të azhurnuar. Kjo mënyrë e automatizuar dhe efikase minimizon në mënyrë drastike burimet e nevojshme për të mbajtur axhendën e klinikës tuaj, duke ju mundësuar të shfrytëzoni kapacitetin e plotë të klinikës tuaj.