Oxydent

X-Ray dhe Dokumentet

Grafitë dentare të çdo vizite janë dokumente tepër të vlefshme që drejtojnë vendimmarrjen dhe e bëjnë diagnozën e mjekut të vlefshme. Sigurimi i këtyre dokumenteve të bashkëngjitur krahas vizitës përkatëse siguron një diagnozë më të hollësishme. Ndërsa ndihmon si dentistët ashtu edhe pacientët të kenë një pamje të hollësishme të problemeve me gojën e tyre, ajo jep mundësinë gjithashtu për të parë ndryshimet në gojën e pacientit me kalimin e kohës, si nga ana e mjekut ashtu edhe nga pacienti.

Ngarkoni dhe mirëmbani graiftë dhe dokumentet tuaja për çdo vizitë automatikisht në internet me zgjidhjen tonë të softuerit menaxhues, duke mbajtur në dijeni të gjithë ekipin e klinikës tuaj.