Oxydent

Detajet e Praktikës Dentare

Gjëja e parë që ndihmon klinikën tuaj të ngrihet në këmbë është ofrimi i detajeve të përgjithshme të klinikës tuaj dentare sa herë që merrni kontakt me pacientë të mundshëm ose me ata ekzistues.

Informacioni bazë si emri i biznesit, adresa e postës elektronike të biznesit, numri i telefonit do t’u dërgohen pacientëve tuaj së bashku me përkujtesat, shënimet, verifikimet, etj.

Ndihma për pacientët që drejtohen tek mjekët në mënyrë më efektive është e rëndësishme si për pacientët ashtu edhe për klinikën.

Ne sigurohemi që pacientët tuaj të kenë një përvojë të plotë dhe të thjeshtë në interaktivitet, duke rritur shkallën e suksesit të klinikës tuaj!