Oxydent

Disponueshmëria e Praktikës Dentare

Orari i disponueshmërisë së praktikave të azhornuara rregullisht do të organizojë më mirë axhendën e klinikës suaj, do të ndihmojë mjekët dhe pacientët në mënyrë të efektshme të rezervojnë takime dhe të ruajnë konsistencën në të gjithë klinikën.

Sistemi ynë siguron që shërbimi dentar të rezervohet në një kohë të disponueshme me një mjek të disponueshëm, duke minimizuar në mënyrë efektive kohën e pritjes së pacientit!