January 2022

Marrëdhënia korrekte dhe profesionale me klientin është një punë me kohë të plotë dhe ofrimi i shërbimit të faturave është shumë i rëndësishëm për të ruajtur një marrëdhënie të kënaqshme me klientët. Duke siguruar fatura ju mundësoni që pacienti të

Stomatologët, higjienistët dhe mjekët janë pasuritë më të vlefshme që ka klinika juaj. Mbajtja e një marrëdhënie të shëndetshme midis tyre dhe ndërtimi i një ekipi është një vlerë e rëndësishme për klinikën tuaj. Ekipi mund të përcaktojë suksesin dhe